Introduction

Organization

Hosts
Organizer
Co-organizer
Honorary Chair

Zihe Rao 

Chair

Tao Xu 

Vice Chair

Mingjie Zhang

Peng Li

Zhijie Liu

Hongwei Wang

Ruiming Xu

Hong Zhang

Organizing Committee
Chair :
Xiyun Yan
Weihong Tan
 
Secretary :
Pingsheng Liu
Vice Secretary :
Li Ma
Members :
Liangyi Chen
Chang Chen
Quan Chen
Yuhui Dong
Xingyi Ge
Ning Gu
Hailan Hu
Xun Huang
Xiaoxiao He
Taijiao Jiang
Zhenming Jin
Wei Li
Xingguo Liu
Zhiyong Lou
Xiaodong Su
Fei Sun
Yongjun Tan
Haijun Tu
Fan Wang
Huaqiang Xu
Xianghui Xu
Yanhui Xu
Wenqing Xu
Tian Xue
Cheng Yang
Chonglin Yang
Li Yang
Ruifeng Yao
Hongtao Yu
Chuanmao Zhang
Xianen Zhang
Xiaobing Zhang
Mao Ye
Bing Zhu
Academic Committee
Chair :
Heping Cheng
Secretary :
Hong Zhang
Vice Secretary :
Guangjin Ding
Members :
Renjie Chai
Chao Chang
Lingling Chen
Guangxia Gao
Xueyun Gao
Minxin Guan
Jianjun Guo
Junjie Hu
Yihua Huang
Guohong Li
Ming Li
Xingjie Liang
Junping Liu
Shuangjiang Liu
Zhenfeng Liu
Mian Long
Guangjun Nie
Xiaogang Qu
Chunlin Shao
Baoliang Song
Chun Tang
Huiru Tang
Fudi Wang
Peng Wang
Ru Wang
Shiqiang Wang
Xiaochen Wang
Xiaoqun Wang
Tangchun Wu
Zhenglin Yang
Zhi Yao
Chenyu Zhang
Hongwen Zhou
Zhuan Zhou


会议注册及酒店咨询

Ms. Jingping Long (龙静萍) 
+86-10-64889894
longjingping@bsc.org.cn

会员入会咨询

Ms. Puguang Li (李普光) 
+86-10-64888542
lipuguang@bsc.org.cn

会议日程及论文摘要提交

Ms. Jia Ji (吉佳) 
+86-10-64888542
jijia@bsc.org.cn 

会议参展咨询

Ms.Tongyan Yue (岳同岩) 
+86-10-64887226, 13501326256(同微信)
yuetongyan@bsc.org.cn

© Copyright    中国生物物理学会  版权所有  京ICP备05002793号

Back to top